Kunnskapsrik, mangfoldig og kreativ

I kraft av meg selv ønsker jeg å bidra til en utvikling der mennesker utvikler seg
og nærmer seg hverandre på tross og tvers av ulikheter

 • Veiledning

  Med god kjennskap til veiledning, både uformelle og formell, skreddersyr jeg veiledning ut fra behov…

  Mer
 • Krysskulturelt

  Med flerkulturell kompetanse og god kjennskap til norsk barnehage og skole, bistår jeg…

  Mer
 • Rådgivning

  Med kjennskap til barns helhetlige normalutvikling, kan jeg bistå med støtte og råd…

  Mer
 • Kurs

  Jeg skreddersyr kurs med faglig, pedagogisk innhold til større og mindre grupper. Er…

  Mer

Visste du at...

 • #1
  Lek
  hører barndommen til. Men visste du at selv om det er enigehet om at barn skal leke i barnehagen, strides det om hvordan. Instrumentell lek, eller lek for å lære, er ikke det samme som indremotivert lek eller den leken som barn setter igang selv.
 • #2
  Læring
  får best kvalitet når det skjer i barnets eget tempo, slik som i indremotivert lek. Opplevelser, erfaringer, sanseintrykk og samspill er med på å tilføre lek nye elementer og bidrar til utvikling og læring, i en god balanse mellom nytt og det kjente.
 • #3
  Avbrudd
  er noe som truer barns lek. Når barnehagelærere og assistenter har høy avbrytingskompetanse betyr det at de er dårlige til å ivareta barns lek, fordi de avbryter leken ofte og unødvendig. Hvordan er det hos dere?
 • #4
  Bevissthet
  omkring og aktiv jobbing med barnehagelærernes og assistentenes roller for tilrettelegging og ivaretakelse av barns lek er nøkkel for barns utvikling av vennskap, inkludering og demokrati.
Nyheter :
 • Høringssvar til Kunnskapsdepartementet
  Svar angående forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er sendt til kunnskapdepartementet. Eide Consult er både stolt og glad for å ha stått opp for barn, barnehage, profesjon og fag.  En stor takk til engasjerte fagfolk som har inspirert og motivert gjennom artikler og innlegg, både i papirformat og i sosiale medier. Høringssvaret kan leses i sin Les mer...